Wiejskie życie – czy rezygnuję z Cooking Vana?

wiejskie życie - rezygnuję z cooking vana

Wiej­skie życie – blog i nowy pro­jekt Roz­po­czą­łem nie­dawno nowy pro­jekt, o wdzięcz­nej nazwie „Wiej­skie Inspi­ra­cje”. Kilka osób pytało mnie, czy w związku z tym rezy­gnuję z Cooking Vana i zaczy­nam wiej­skie życie? Praw­dziwe życie na wsi? Odpo­wiedź poni­żej… Zaprenumeruj bezpłatnie …

Continue reading