Endorfinowy Granat – podróże, motywacja, co jeszcze? Recenzja książki

Endorfinowy Granat - recenzja

Gdy tylko, długo przeze mnie wycze­ki­wany, Endorfinowy Granat wpadł w moje ręce, nie było zasko­cze­nia. Książka o podró­żach, moty­wa­cji, roz­woju oso­bi­stym, egzo­tycz­nych dla nas kul­tu­rach – w końcu to moje kli­maty. Jed­nak gdy takowa książka wpada już w moje …

Continue reading